Registraties

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) onder nummer 8997. De NFG is een beroepsvereniging voor professionals die werkzaam zijn in het complementaire psychosociale werkveld. Alle zorgprofessionals voldoen aan de kwaliteitseisen zoals deze worden gesteld door de NFG. Zij zijn minimaal HBO-geschoold en zijn verplicht jaarlijks deel te nemen aan bij- en nascholing. (voor meer informatie klik hier)

Ik ben aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) onder nummer 200476R. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ biedt ook onafhankelijk tuchtrecht. (voor meer informatie klik hier).

Om EMDR te kunnen geven ben ik opgeleid bij Bijscholingsinstituut voor Therapeuten (BivT).  

Wil je meer weten over de opleidingen en trainingen die ik heb gevolgd, kijk dan op mijn Linkedin pagina

Als zorgverlener beschik ik over een AGB-code. Mijn praktijk heeft ook een AGB-code. In verband met privacy mogen deze codes niet meer vermeldt worden op mijn website.

KvK-nummer: 74064673