SCHIP aanpak, hulp bij (v)echtscheiding

Het vermijden van het conflict staat de oplossing in de weg en draagt het verlies in zich

Prof. Dr. Martin Euwema

Als je gaat scheiden, verandert er veel in het leven van alle gezinsleden. Daarbij komen allerlei emoties naar boven. Vaak ligt bij een scheiding de nadruk op de strijd. Naast het conflict dat er speelt, is er ook sprake van verlies. Het gaat bij scheiden niet alleen om verlies van je partner of het feit dat je je kinderen minder ziet. Het kan ook gaan om verlies van je huis, verlies van vertrouwen, je (financiële) zekerheid, verlies van je identiteit en in sommige situaties ook verlies van sociale contacten. Je verliest allebei veel door een echtscheiding. Er is sprake van rouw. Ooit ben je als partners vol goede moed aan je relatie begonnen. Het zou dan in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en met respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

De SCHIP aanpak is vernieuwend omdat deze niet alleen gericht is op conflicthantering maar juist ook op verlieshantering. In vijf verschillende fases wordt stil gestaan bij wat jullie beiden hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen. Dit traject doorlopen jullie als ex-partners met elkaar. De SCHIP aanpak kan ingezet worden voorafgaand aan, tijdens en na de scheiding.

SCHIP is een acroniem voor:

S = samenkomen: de wederzijdse verwachtingen en teleurstellingen worden uitgesproken en gehoord.

C = conflict en verliesverheldering: de conflicten en verliezen worden besproken aan de hand van specifieke modellen.

H = helpend horen: het kijken naar jezelf en het luisteren naar de ander staat centraal.

I = integratie: in deze fase is er aandacht voor erkenning van de eigen rouw en de rouw van de ex-partner.

P = partnerschap: als ex-partners invulling geven aan het gezamenlijk ouderschap en hoe samen verder te gaan als partners in ouderschap.

Dat je elkaar als ex-partners zou moeten loslaten is misschien wel een van de meest hardnekkige misvattingen. Dit is een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte- en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar zult tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP aanpak er vooral op gericht is de partners opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Dit is geen eenvoudige opdracht. Het betekent hard werken en vraagt ook dat beiden gemotiveerd moeten zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt, worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen?

Voor meer informatie kun je kijken op de website van de SCHIP aanpak (klik hier). Er bestaat ook een e-book over de SCHIP aanpak waarin een voorbeeld uit de praktijk is uitgewerkt (klik hier om dit gratis aan te vragen). Een SCHIP traject volg je altijd samen en bestaat uit ongeveer 9-15 sessies van anderhalf uur. Bij elke fase horen ook huiswerkopdrachten. Informatie over de tarieven en vergoedingen vindt je onder het kopje praktische informatie.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom mijn bedrijf, interessante boeken, artikelen of mijn blog?  Abonneer je dan hieronder op mijn nieuwsbrief. Ik stuur je ongeveer 6x per jaar een nieuwsbrief.