Registraties

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) onder nummer 8997. De NFG is een beroepsvereniging voor professionals die werkzaam zijn in het complementaire psychosociale werkveld. Alle zorgprofessionals voldoen aan de kwaliteitseisen zoals deze worden gesteld door de NFG. Zij zijn minimaal HBO-geschoold en zijn verplicht jaarlijks deel te nemen aan bij- en nascholing. (voor meer informatie klik hier)

Ik ben aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) onder nummer 200476R. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van  den complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. (voor meer informatie klik hier)

Als zorgverlener beschik ik over een AGB-code. Mijn praktijk heeft ook een AGB-code. In verband met privacy mogen deze codes niet meer vermeldt worden op mijn website.

Om de SCHIP aanpak te mogen uitvoeren ben ik opgeleid en heb ik het volgende licentie nummer: 213. Hiermee voldoe ik aan de gestelde kwaliteitseisen zoals deze door de samenstellers van de SCHIP aanpak zijn opgesteld (voor meer informatie klik hier)

KvK-nummer: 74064673